Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZDI

Lĩnh vực hoạt động của Bizdi bao gồm: Cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin, cung cấp các thiết bị tin học, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ CNTT, bảo trì các sản phẩm CNTT, Thi công các giải pháp mạng, bảo mật, hệ thống an ninh…


KHÁCH HÀNG CỦA BIZDI

  • Các đơn vị hành chính sự nghiệp: Sở Ban Ngành, UBND,

các Quận/Huyện/Xã

  • Các Trường học

  • Các Ban quản lý Chợ Quận/Huyện

  • Doanh nghiệp SMEs