VỀ CHÚNG TÔI

Lĩnh vực hoạt động của Bizdi bao gồm: Cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin, cung cấp các thiết bị tin học, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ CNTT, bảo trì các sản phẩm CNTT,  Thi công các giải pháp mạng, bảo mật, hệ thống an ninh…

DỊCH VỤ

Sản xuất phần mềm

Giải pháp và 

thiết bị giáo dục


Giải pháp số hóa 

doanh nghiệp


An toàn bảo mật

và chữ ký số


Phần mềm dịch vụ công

Tư vấn, đào tạo

Giải pháp mạng và camera

TIN TỨC

Tin tức mới nhất

Update

ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH